Search register

Tilgjengelighetsvurdering

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, avvik fra krav til bordhøyde, håndlist på bare en side, osv.).
delvisTilgjengelig

Valid

Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav
ikkeTilgjengelig

Valid

Ikke vurdert
ikkeVurdert

Valid

Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet
tilgjengelig

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits