Search register

SpesialFotrutetype

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Annet
annet

Valid

Historisk ferdselsrute
historiskFerdselsrute

Valid

Kultursti
kultursti

Valid

Kyststi
kyststi

Valid

Natursti
natursti

Valid

Trimløype
trimløype

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits