Søk i register

Plassering

Angir om objektet er plassert utenfor eller innenfor gangsonen 

Oppdatert: 24.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 2 av 2 treff

Kodeliste

Objektet/ene er plassert innenfor gangsone/-bane og hindrer fri ferdsel
innenforGangsone

Gyldig

Objektet/ene er plassert utenfor gangsone/-bane og hindrer ikke fri ferdsel
utenforGangsone

Gyldig

Viser 1 - 2 av 2 treff