Visuell

Status: Valid

Definition: Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig farge fra omgivelsen som angi retning eller varsel om fare. Ledelinjer for turveier antas å være ivaretatt ved god kontrast mellom turvei og sideterreng.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: visuell