Taktil

Status: Valid

Definition: Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig materiale og/eller overflate som angi retning eller varsel om fare.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: taktil