Search register

Ledelinje

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Ledelinje mangler helt.
ingen

Valid

Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig materiale og/eller overflate som angi retning eller varsel om fare.
taktil

Valid

Kombinasjon av taktil og visuell
taktilOgVisuell

Valid

ukjent

Valid

Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig farge fra omgivelsen som angi retning eller varsel om fare. Ledelinjer for turveier antas å være ivaretatt ved god kontrast mellom turvei og sideterreng.
visuell

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits