Mindre god

Status: Valid

Definition: Ledelinje følger et logisk mønster, men har noen mangler (delvis utslitt farge, mangel i overflaten, ikke helt tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon noen steder) (turvei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngang).

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: mindreGod