Dårlig

Status: Valid

Definition: Ledelinje følger ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (turvei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngang).

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: dårlig