Search register

Kontrast

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Ledelinje følger ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (turvei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngang).
dårlig

Valid

God
Godt utført gjennomgående ledelinje f.eks. tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon, trestammer, kantstein, som følger et logisk mønster (turvei) resp. godt sterk fargekontrast, f.eks. rød/hvit, svart/gul, blå/oransje osv. (inngang).
god

Valid

Ikke vurdert
ikkeVurdert

Valid

Ledelinje følger et logisk mønster, men har noen mangler (delvis utslitt farge, mangel i overflaten, ikke helt tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon noen steder) (turvei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngang).
mindreGod

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits