Høyre side

Status: Valid

Definition: Plassering av håndlist sett mot inngang

Updated: 02.11.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: høyreSide