Search register

Håndlistplassering

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side 

Updated: 02/11/2023
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Begge sider
beggeSider

Valid

Plassering av håndlist sett mot inngang
høyreSide

Valid

Mangler
mangler

Valid

Angis om håndløper ligger i midten av trapp
midtstilt

Valid

Angis om det finnes håndløper på begge sider og midtstilt
midtstiltOgBeggeSider

Valid

Plassering av håndlist sett mot inngang
venstreSide

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits