Gate

Status: Valid

Definition: Veien som kan brukes av bilister, fotgjenger og syklister, mangler atskilt gangveg/fortau.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: gate