Gangvei

Status: Valid

Definition: "Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Veien er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte, men ikke klassiferes som fortau. Denne kategorien gjelder også for gangbaner lagt av treplanker; finnes ofte ved havområder eller som små fotgjengerbruer."

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: gangvei