Gangfelt

Status: Valid

Definition: Oppmerket felt på tvers av vegen for fotgjengere til bruk ved kryssing av veg.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: gangfelt