Fortau

Status: Valid

Definition: Del av vei reservert for gående. Den ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: fortau