Mer enn 225cm

Status: Submitted

Definition: Mer enn 225 cm fri høyde over veien eller inngang

Updated: 27.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: merEnn225cm