Search register

Frihøyde

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier 

Updated: 27/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

Mer enn 225 cm fri høyde over veien eller inngang
merEnn225cm

Submitted

Mindre enn 225 cm fri høyde over veien eller inngang
mindreEnn225cm

Submitted

Showing 1 - 2 of 2 hits