Ujevnt

Status: Valid

Definition: Dersom et dekke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres det som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: ujevnt