Search register

Dekketilstand

Tilstand av dekke mht. krav 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

For at et dekke klassifiseres som jenvt skal det ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens.
jevnt

Valid

Dersom et dekke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres det som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm.
ujevnt

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits