Søk i register

Dekkemateriale

Materiale av underlag som utgjør hoveddelen av veien 

Oppdatert: 24.03.2023
Status: Sendt inn
Viser 1 - 11 av 11 treff

Kodeliste

Steinmateriale som bindes sammen av oljeproduktet bitumen.
asfalt

Gyldig

Barrikade Steinbelegg er et fugefritt natursteinsbelegg som består av vasket og tørket naturstein iblandet et upigmentert fleksibelt polyuretanbindemiddel som gir en sikker, slitesterk og vedlikeholdsvennlig flate.
barrikadestein

Gyldig

Det menes kun gjennomgående betongdekke eller store betongplater. Små betongstein klassifiseres som stein.
betong

Gyldig

Naturlig eller tilhogd stein, som regel av granitt, men også diabas, sandstein, basalt og gneis
brostein

Gyldig

Forekommer sjelden i tettsted, muligens i parker og under benker
gress

Gyldig

Grus er et løst stykke av en bergart med en spesifikk kornstørrelse mellom 2 og 64 mm i diameter.
grus

Gyldig

Alle typer gummibelegg som vannligvis finnes på treningsarealer, skole- og barnehageområder, gangveier, som fallunderlag på lekeplasser
gummibelegg

Gyldig

Fin kornet materiale
sand

Gyldig

Naturlig underlag gjennom skog og parker
skogsbunn

Gyldig

Belegningsstein
stein

Gyldig

Tre
Treplanker som ofte finnes ved broer og brygger i havnområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges.
tre

Gyldig

Viser 1 - 11 av 11 treff