Brostein

Status: Valid

Definition: Naturlig eller tilhogd stein, som regel av granitt, men også diabas, sandstein, basalt og gneis

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: brostein