Search register

Dekkemateriale

Materiale av underlag som utgjør hoveddelen av veien 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 11 of 11 hits

Codelist

Steinmateriale som bindes sammen av oljeproduktet bitumen.
asfalt

Valid

Barrikade Steinbelegg er et fugefritt natursteinsbelegg som består av vasket og tørket naturstein iblandet et upigmentert fleksibelt polyuretanbindemiddel som gir en sikker, slitesterk og vedlikeholdsvennlig flate.
barrikadestein

Valid

Det menes kun gjennomgående betongdekke eller store betongplater. Små betongstein klassifiseres som stein.
betong

Valid

Naturlig eller tilhogd stein, som regel av granitt, men også diabas, sandstein, basalt og gneis
brostein

Valid

Forekommer sjelden i tettsted, muligens i parker og under benker
gress

Valid

Grus er et løst stykke av en bergart med en spesifikk kornstørrelse mellom 2 og 64 mm i diameter.
grus

Valid

Alle typer gummibelegg som vannligvis finnes på treningsarealer, skole- og barnehageområder, gangveier, som fallunderlag på lekeplasser
gummibelegg

Valid

Fin kornet materiale
sand

Valid

Naturlig underlag gjennom skog og parker
skogsbunn

Valid

Belegningsstein
stein

Valid

Tre
Treplanker som ofte finnes ved broer og brygger i havnområder. Pass på plankeavstand. Dersom den er >1cm må dekke tilstand = ujevnt velges.
tre

Valid

Showing 1 - 11 of 11 hits