Karuselldør

Status: Valid

Definition: Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: karuselldør