Search register

Dørtype

Angis hval slags dør det dreier seg om 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges.
karuselldør

Valid

Skyvedør
skyvedør

Valid

Slagdør inn
slagdørInn

Valid

Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren.
slagdørUt

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits