Toalett-Omkledning

Status: Valid

Definition: Toalett og Omkledning

Updated: 27.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: toalettOmkledning