Offentlig forvaltning

Status: Valid

Definition: Rådhus, fylkesmann, fylkeskommune, NAV, skattetaten, helseforvaltning osv.

Updated: 27.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: offentligForvaltning