Lege-Helsebygning

Status: Valid

Definition: Sykehus, legestasjon/-hus, legevakt, psykososiale tjenester

Updated: 27.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: legeHelsebygning