Annen bygning

Status: Valid

Definition: Annen bygning- her er det lov til fritekst for å beskrive funksjonen til bygningen dersom det ikke finnes i utvalgslisten, som Bank, Stiftelser, Forbund eller Flerbruksbyggninger hvor det ikke er mulig å velge en hovedfunksjon

Updated: 27.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: annenBygning