Aktivitets- og dagsenter

Status: Valid

Definition: Temporær oppholdssted (under dagtid) for eldre og funksjonshemmede

Updated: 27.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: aktivitetsOgDagsenter