Search register

ByggFunksjon

Angi hvilken hovedfunksjon bygningen har 

Updated: 27/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 19 of 19 hits

Codelist

Temporær oppholdssted (under dagtid) for eldre og funksjonshemmede
aktivitetsOgDagsenter

Valid

Annen bygning- her er det lov til fritekst for å beskrive funksjonen til bygningen dersom det ikke finnes i utvalgslisten, som Bank, Stiftelser, Forbund eller Flerbruksbyggninger hvor det ikke er mulig å velge en hovedfunksjon
annenBygning

Valid

Dersom bygningsfunksjon er ikke angitt eller er ukjent
annet

Valid

barnehage

Valid

Politi, brannstasjon, osv.
beredskap

Valid

butikk

Valid

forbundStiftelserRådgivning

Valid

hotell

Valid

Alle idrettsanlegg ute (her kun inngang til tribuner, omkledning, lokaler) og inne, f.eks. idrettshall, fotballbane, svømmehall, ishall, kletterhall osv.
idrett

Valid

Museum, bibliotek, kino, teater, konserthus, sammfunnshus, kulturhus osv.
kultur

Valid

Sykehus, legestasjon/-hus, legevakt, psykososiale tjenester
legeHelsebygning

Valid

Rådhus, fylkesmann, fylkeskommune, NAV, skattetaten, helseforvaltning osv.
offentligForvaltning

Valid

Permanent oppholdssted/boenheter for eldre og funksjonshemmede
omsorgsbolig

Valid

Kirke, bedehus, religiøse organisasjoner og forvaltning
religion

Valid

Restaurant, café osv.
servering

Valid

Offentlig toalett
toalett

Valid

Togstasjon, flyplass, busstasjon, ferjeterminal osv. (det kartlegges det tilgang inngangshallen, plattform og venterom)
transport

Valid

Turistinformasjon
turistkontor

Valid

Skoler, universitet, høyskoler, voksenutdanning, folkeuniversitet osv.
undervisning

Valid

Showing 1 - 19 of 19 hits