Search register

Tilgjengelighet

Kodelister til bruk for Tilgjengelighet 

Updated: 01/12/2023
Status: Valid
Showing 1 - 21 of 21 hits

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angi hvilken hovedfunksjon bygningen har

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angis hval slags gate/vei det handler seg om

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angir om det er Grillplass, bålplass eller både og

Norwegian Mapping Authority

Code value

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier

Norwegian Mapping Authority

Code value

Byggtype

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angis hval slags dør det dreier seg om

Norwegian Mapping Authority

Code value

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei

Norwegian Mapping Authority

Code value

Materiale av underlag som utgjør hoveddelen av veien

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angir om objektet er plassert utenfor eller innenfor gangsonen

Norwegian Mapping Authority

Code value

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angis hval slags vei eller turvei det handler seg om

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angir om det er sittegrupper med bord og benk eller kun benk(er)

Norwegian Mapping Authority

Code value

Angis om overflaten av skilt eller infotavler er blank og reflekterende eller matt og godt å lese uavhengig av solforhold

Norwegian Mapping Authority

Code value

Tilstand av dekke mht. krav

Norwegian Mapping Authority

Code value

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse

Norwegian Mapping Authority

Code value

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare

Norwegian Mapping Authority

Code value

Fasthet av underlag som utgjør hoveddelen av veien

Norwegian Mapping Authority

Code value

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei, veier i tettsteder og Toalett/Omkledning

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 21 of 21 hits