Search register

Årstidsbruk

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Helårsbruk
helårsbruk

Valid

Sommerbruk
sommerbruk

Valid

ukjent

Valid

Vinterbruk
vinterbruk

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits