EUREF89 Geografisk + NN54

Status: Valid

Definition: Geodetisk koordinatsystem i 3 dimensjoner uten projeksjon

Updated: 23.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 6144