EUREF89 UTM sone 35, 2d + NN2000

Status: Valid

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til UTM sone 35 i EUREF89. Dekker Norges fastland mellom 24°E og 30°E. Berøringsmeridianen er 27° øst for Greenwich.

Updated: 23.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 5975