EUREF89 UTM sone 32, 2d + NN2000

Status: Valid

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til UTM sone 32 i EUREF89. Dekker Norges fastland mellom 6°E and 15°E. Berøringsmeridianen er 9° øst for Greenwich.

Updated: 23.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 5972