EUREF89 UTM sone 31, 2d + NN2000

Status: Valid

Definition: Koordinatsystemet er sammensatt og angir vertikalt datum NN2000 i tillegg til UTM sone 31 i EUREF89. Dekker Norges fastland mellom 0° og 18°E. Berøringsmeridianen er 3° øst for Greenwich.

Updated: 23.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 5971