NN54 høyde

Status: Valid

Definition: Vertkalt koordinatsystem basert på vertikalt datum Norge Normal Null 1954

Updated: 23.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 5776