WGS84 Geografisk

Status: Valid

Definition: World Geodetic System 1984. Brukt av GPS satellittnavigasjonssystemer. Uprojisert.

Updated: 23.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 4326