EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Status: Valid

Definition: Geodetisk koordinatsystem i 2 dimensjoner uten projeksjon

Updated: 23.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 4258