North Pole LAEA Canada, basert på WGS84

Status: Valid

Definition: Arealriktig planprojeksjon. Passer for den nordlige halvkule nord for 45°N, inkludert Arktis. Orientert mot Canada.

Updated: 23.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 3573