SQLite/SpatiaLite

Status: Valid

Definition: Vektordatabase med romlig funksjonalitet

Updated: 19.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: SpatiaLite