ArcSDE Raster

Status: Valid

Definition: ESRI-basert format med pre-prosesserte rasterdata lagret i en database

Updated: 19.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: SDE