MrSID

Status: Valid

Definition: Fleroppløsnings og sømløs bildedatabase. Et filformat utviklet og patentert av LizardTech for koding av georefererte raster grafikk, for eksempel ortofoto.

Updated: 19.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: MrSID