Erdas IMG

Status: Valid

Definition: Et proprietært, delvis dokumentert format for multi-layer georefererte raster bilder opprinnelig utviklet for bruk med Erdas IMAGINE programvare. Dette formatet brukes mye for behandling av fjernmålingsdata.

Updated: 19.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: HFA