GeoTIFF

Status: Valid

Definition: TIFF-fil med innebygd georefereringsinformasjon

Updated: 19.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: GeoTIFF