DEM

Status: Submitted

Definition: Filer som inneholder enten punkter (vektor) eller piksler (raster), der hvert punkt eller piksel har en høydeverdi.

Updated: 22.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: DEM