Videregående skole

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av videregående skoler (bygningstype 616)

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: VideregSkole