Veg- og trafikktilsyn

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 441 og 449).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: VegTrafikkTilsyn