Vannforsyning, avløp og renovasjon

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg og vannforsyning (bygningstype 216 og 219).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: VannAvlRenov