Utmarksbebyggelse, landbruk

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av seterhus, sel og koier (bygningstype 171 og 172).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: UtmarksBeb